Make your own free website on Tripod.com
baslik.gif (13922 bytes)

altbas1.gif (2853 bytes)

altbas2.gif (2379 bytes) altbas3.gif (552 bytes)
       
      

BİYOLOJİ


Kas   Sistemi
Dolaşım Sistemi

İskelet Sistemi
Mitoz bölünme
Mayoz bölünme
Boşaltım sistemi

Ana Sayfa 

               Kan dolaşımı                          Kalp                         Damarlar

Kan Dolaşımı

wpe2.jpg (17226 bytes)Kandaki besin maddeleri ve oksijenin vücut hücrelerine iletilmesi hücrelerde oluşan artık maddelerin boşaltım organlarına taşınması karbondioksitini de akciğerlere taşınması dolaşım sistemini ile olur.

Ayrıca hormonlar da gerekli organlara kan dolaşımı ile taşınır.

 

 

 

 

Kalp

wpe11.jpg (20683 bytes)Kalp insanın göğüs boşluğunda iki akciğer arasında ve göğüs kemiğinin arkasında yer alır. Tabanı üstte, tepesi altta ve ucu sola dönük olan bir koni şeklindedir.

Ergin kadında ortalama 230-280 gr, erkekte 280-340 gr ağırlığındadır. Yaş ilerledikçe kalbin ağırlığı ve büyüklüğü artar. İnsan kalbi herkesin kendi yumruğu büyüklüğündedir.

Kalbin Yapısı: Kalp kırmızı (çizgili ) kastan yapılmış bir pompadır. Çizgili kastan yapılmış olmasına rağmen isteğimiz dış ı çalışır. Kalp üstte iki kulakçık , altta iki karıncık olmak üzere dört odalıdır.

Kalbe kan getiren damarlar kulakçıklara , açılırlar. Kulakçıklar , kalbe gelen kanın toplandığı odacıklardır. Kulakçıklara kan getiren damarlar toplardamarlardır.

Kalpten vücuda kan götüren damarlar, karıncıklardan çıkarlar. Vücuda kan götüren bu damarlar atardamarlardır. Kalbin sol tarafında temiz , sağ tarafında ise kirli kan bulunur.

Damarlar

1- Atardamarlar

wpe5.jpg (8879 bytes)-Kanı kalpten diğer organlara taşıyan damarlardır.
-Kalbin sol karıncığından çıkan aort atardamarıdır.
-Kalbin sağ karıncığından çıkan akciğer atardamarıdır. -Atardamarlar oksijence zengin kanı taşırlar.
-En büyük atardamar aort atardamarıdır.

 

 

 

2- Toplardamarlar

wpe6.jpg (8361 bytes)-Vücuttan toplanan kanı kalbin kulakçıklarına getiren damarlardır.
-Genellikle kirli kan taşırlar, akciğer toplardamarı temiz kan taşır. -Toplardamarlarda kanın hareketi damarları saran iskelet kaslarının basıncı ile sağlanır.
-Toplardamarların içi atardamarlardan daha geniş olduğundan daha çok kan taşır.

 

3- Kılcaldamarlar

wpeE.jpg (6708 bytes)-Atardamarlarla toplardamarları birbirine bağlayan tek sıralı epitel hücrelerinden yapılmış küçük yarıçaplı damarlardır.
-Kanı atardamarlardan toplardamarlara taşır. Kılcaldamarlar tüm vücut hücrelerinin aralarını bir ağ gibi sararlar.
-Kanın akış hızı bu damarlarda en yavaştır. Böylece kandaki besin ve oksijenin hücrelere hücrelerde oluşan karbondioksit ve artık maddelerin de kılcaldamarlara geçmesi için zaman sağlamış olur.

 

 

 

  Kan dolaşımı                          Kalp                         Damarlar